Kolonoskopi Nedir? Nasıl Yapılır?

Kalın barsağın ve ince barsağın son bölümünün iç yüzeyini döşeyen mukoza tabakasının kolonoskop adı verilen endoskoplar yardımıyla incelenmesi işlemidir. Kolonoskopi  tanı, tedavi ve paliasyon amaçlı kullanılır. Tanı amaçlı kullanımda boyama yöntemleri de kullanılarak mukozal değişiklikler gözlenir, gerekirse forseps yardımıyla doku örneği alınır ve patolojik incelemeye gönderilir. Polipler ve küçük tümörler kolonoskopi ile alınarak tedavi edilir. Damarsal patolojiler koter ve laser gibi enerji aletleri yardımıyla giderilir. Darlıklar buji, balon ve stentleme ile genişletilerek pasaj sağlanır. Kolon içi yabancı cisimler kolonoskopi ile çıkarılabilir. Kanama odakları skleroterapi, klipleme ve koterize edilerek durdurulabilir. Kolonoskopi işlemi sedoanaljezi ve/veya genel anestezi altında yapılır. İşlem öncesi barsak temizliği ağızdan alınan çeşitli ilaçlar ve lavmanlarla tam olarak yapılmalıdır. Barsak temizliğini ve kolonoskopi işlemini tolere edemeyecek düzeyde yandaş hastalığı olanlar için başka görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Tanısal ve girişimsel kolonoskopi işlemleri sedoanaljezi ve/veya genel anestezi altında tarafımca uygulanmaktadır.

Kolonoskopinin Sakıncaları Nelerdir?

Barsak temizliği ve anestezi için kullanılan ilaçlara toleranssızlık görülebilir. Kolonoskopi sırasında barsağa bir miktar hava verilerek görüş sağlandığı için işlem sonrasında karında şişkinlik ve gaz sancısı olabilir fakat bu durum geçicidir. Kolonoskopi sırasında ve sonrasında barsakta delinme %0,5-1 oranında bildirilmiştir.Kanama daha az oranlarda gözlemlenir. Kolonoskopi Kimlere Yapılmalıdır? -Hiçbir yakınması olmasa bile 50 yaş üzerindekilere tarama amaçlı kolonoskopi önerilmektedir. -Açıklanamayan kansızlık,kilo kaybı,uzun süren kabızlık,uzun süren ishal,dışkıda gizli veya aşikar kan görülmesi, şişkinlik ve gaz yakınması olanlar -Görüntüleme yöntemlerinde kalın barsakta duvar kalınlaşması kitle tespit edilenler -Sürekli dışkılama hissi ile tuvalet alışkanlığında artış,kanlı sümüklü dışkılama öyküsü olanlar -Ailesinde kolon ve rektum kanseri tanısı olanlar -Kolon polibi aldırma, inflamatuar barsak hastalığı ve kolorektal kanser tedavisi görenler belli aralıklarla kolonoskopik takip altında olmalıdırlar.