Ucunda kamera olan aletler yardımıyla vücudun iç boşluklarının görüntülenmesi işlemine endoskopi, kullanılan aletlere de endoskop denir.

Gastroskopi Nedir?

Günümüzde fleksibl video endoskoplar kullanılarak ağızdan girilerek yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının görüntülenmesi işleminin kısa adıdır. Gastroskop kullanılarak bu sayılan organlarımızın iç yüzeyini döşeyen mukoza tabakası incelenir. Mukozadaki değişiklikler gerekirse çeşitli boyalar kullanılarak daha belirgin hale getirilerek değerlendirilir. Gastroskopi hem tanı hem de tedavi amaçlı kullanılır. Tanı için mukozal patolojilerden forseps yardımıyla biyopsi materyali alınarak patolojik incelemeye gönderilir. Tedavi amaçlı kullanıma örnek olarak polip ve küçük tümörlerin gastroskop içinden geçirilen aletler yardımıyla çeşitli enerji cihazlarını da kullanarak çıkarılma işlemi gösterilebilir. Damarsal patolojiler gastroskop içinden geçirilen laser probla yakılarak tedavi edilebilir. Yemek borusundaki varisler bant ligatör yardımıyla veya çeşitli skleroterapi yöntemleri kullanılarak tedavi edilebilir. Üst sindirim sitemi kanamaları da sklereoterapi, klipleme koterizasyon gibi endoskopik işlemlerle durdurulabilir.Gastroskopi yardımıyla üst sindirim sistemindeki darlıklar buji , balon, laser veya koter kullanılarak genişletilebilir. Yine darlık ve fistüller stentleme yapılarak giderilebilir. Üst sindirim sistemi içerindeki yabancı cisimler çıkarılabilir veya parçalanarak sindirim sitemi yoluyla atılması sağlanabilir. Ağızdan beslenemeyen ve uzun süre beslenemeyecek olan hastalara beslenme amaçlı mide ve ince barsağın üst bölümüne beslenme tüpü de endoskopik olarak yerleştirilebilir. Yukarıda kısaca bahsettiğim işlemler sedoanaljezi altında yani hastanın işlem sırasında ağrı duymaması ve hissetmemesi sağlanarak tarafımca yapılmaktadır.

Gastroskopinin Sakıncaları Var Mı?

Sedoanaljezi için kullanılan ilaçlara karşı az da olsa reaksiyon görülebilir. Ayrıca yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağında kanama, yaralanma ve delinme riski %0,1-0,2 gibi çok çok az oranlarda bildirilmektedir.