Prof. Dr. Cengiz Aydın

1.Kısa Özgeçmiş

Adı Soyadı: Cengiz AYDIN

Doğum Yeri ve Tarihi: Sivas, 1969

Uzmanlık Alanı: Genel Cerrahi

Unvanı:  Profesör, Eğitim Görevlisi

Çalıştığı Klinik: Genel Cerrahi Kliniği

Mezun Olduğu Fakülte: Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce), İstanbul

Uzmanlık Yeri ve Yılı: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir, 1993-1998

Mesleki İlgi Alanları:  Hepatobiliyer Cerrahi, Üst Gastrointesitnal Sistem Cerrahisi, Obezite Cerrahisi, Laparoskopik Cerrahi, Gastrointesinal Endoskopi (Gastroskopi, Kolonoskoi, ERCP)

Bildiği Yabancı Dil: İngilizce

Görev Yaptığı Kurumlar:

Cumhuriyet Üniversitesi, Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Sivas, 1999- 2011

Research Fellow, University of Pittsburgh, School of Medicine Thomas E. Starzl Transplantation Institute, Pittsburgh, PA, US,  2002-2003.

S.B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi genel Cerrahi Kliniği, İzmir, 2011-Halen

2.Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 1. Kocdor MA, Aydin C, Astarcioglu H, Kupelioglu A, Bora S. Perforated solitary ulcer of the colon. Report of a case. Dis Colon Rectum 1998; 41(8): 1059-61
 2. Füzün M, Aydin C, Ellidokuz E, Işık N. Attitudes About Stomas in Turkey: A Survey Among the General Public. Ostomy International 1998; 20(2): 31-32
 3. Okan A, Tankurt E, Astarcioglu H, Aydin C, Akpinar H, Astarcioglu I. Endoscopic sphincterotomy in the management of biliary leakage after partial hepatectomy. Hepato-gastroenterology 1999; 46(26): 790-91
 4.  Dokmetas HS, Turkay C, Aydin C, Arici S. Prevalence of Helicobacter pylori in patients with primary hyperparathyroidism. J Bone Miner Metab 2001; 19(6): 373-77
 5. Koyuncu A, Aydintug S, Kocak S, Aydin C, Demirer S, Topcu O, Kuterdem E. Effect of thyroid hormones on stress ulcer formation. ANZ J Surg 2002; 72(9): 672-5.
 6. Turan M, Ok E, Sen M, Koyuncu A, Aydin C, Erdem M, Guven Y. A simplified operative technique for single-staged resection of left-sided colon obstructions: report of a 9-year experience. Surg Today 2002; 32(11): 959-64.
 7. Turan M, Sen M, Koyuncu A, Aydin C, Elaldi N, Arici S. Pancreatic pseudotumor due to peripancreatic tuberculous lymphadenitis. Pancreatology 2002; 2(6): 561-64.
 8. Inan M, Koyuncu A, Aydin C, Turan M, Gokgoz S, Sen M. Thyroid hormone supplementation in sepsis: An experimental study. Surg Today 2003; 33: 24-29.
 9. Turan M, Şen M, Koyuncu A, Aydin C, Arıcı S. Sigmoid Colon Perforation as an Unusual Complication of Behcet’s Syndrome: Report of a Case. Surg Today. 2003; 33: 383-386.
 10. Koyuncu A, Yildirim S, Aydin C, Bağcıvan İ, Saraç B. Relaxation effects of adrenomedullin in carbachol-precontracted rabbit internal anal sphincter. J Gastroenterol 2003: 38(5): 460-464.
 11. Aydin C, Sarac B, Koyuncu A, Yildirim S, Sen M, Sarioglu Y. Relaxant effect of omeprazole and lansoprazole in guinea-pig gallbladder muscle strips in vitro. J Gastroenterol 2003; 38 (8):765-771.
 12. Koyuncu A, Dokmetas HS, Turan M, Aydin C, Karadayı K, Budak E, Gökgöz Ş, Şen M. Comparison of different thyroidectomy techniques for benign thyroid disease. The Endocrine Journal 2003; 50(6):723-27.
 13. Yildirim S, Aydin C, Koyuncu A, Bagcivan I, Sarac B, Sarioglu Y.Enhancement of EFS-induced contractions, by agmatine, in guinea pig gallbladder smooth muscle strips. J Gastroenterol. 2005 May;40(5):498-503.
 14. Koyuncu A, Dökmetaş HS, Aydin C, Turan M, Ersalcan T, Sözeri S, Sen M. Operational Management Strategies in Patients with Primary Hyperparathyroidism: Which Technique in Which Patients? Med Princ Pract. 2005 May-Jun;14(3):194-8.
 15. Turan M, Duman M, Aydin C, Erdem M, Göktas S, Topcu O, Sen M. Management of frank intrabiliary rupture of hepatic hydatid cyst. Chir Gastroenterol 2005; 21:1-5.
 16. Soran A, Aydin C, Harlak A, Vogel VG, Johnson R.Impact of sentinel lymph node biopsy on lymphedema following breast cancer treatment. Breast J. 2005 Sep-Oct;11(5):370-1.
 17. Topcu O, Aydin C, Arici S, Duman M, Koyuncu A, Sen M. The Effects of Various Scolicidal Agents on the Hepatopancreatic Biliary System. Chir Gastroenterol 2006;22:185-190
 18. Turgut B, Elagoz S, Erselcan T, Koyuncu A, Dokmetas HS, Hasbek Z, Ozdemir S, Aydin C.Preoperative localization of parathyroid adenomas with technetium-99m methoxyisobutylisonitrile imaging: relationship with P-glycoprotein expression, oxyphilic cell content, and tumoral tissue volume.Cancer Biother Radiopharm. 2006 Dec;21(6):579-90.
 19. Koyuncu A, Bagcivan I, Sarac B, Aydin C, Yildirim S, Sarioglu Y. Lack of nitrate tolerance in isosorbid dinitrate- and sodium nitroprusside-induced relaxation of rabbit internal anal sphincter. World J Gastroenterol. 2008 Aug 7;14(29):4667-71.
 20. Soylu S, Aydin C, Bagcivan I, Yildirim S, Koyuncu A, Topcu O, Arici S. Effects of NO/L-Arginine Pathway on Gallbladder Contractility in Bile Duct Ligated Guinea Pigs. J Surg Res. 2009;155:70-76.
 21. Aydin C, Bagcivan I, Yildirim S, Koyuncu A, Topcu O, Soylu S, Ozer H. Effect of nitric oxide/cyclic guanosine mono-phosphate pathway on gallbladder relaxant response in bile duct-ligated guinea pigs. Eur Surg Res. 2009;42(3):189-94.
 22. Topcu O, Sumer Z, Tuncer E, Aydin C, Koyuncu A. Efficacy of chlorhexidine gluconate during surgery for hydatid cyst. World J Surg. 2009 Jun;33(6):1274-80.
 23. Aydin C, Bagcivan I, Gursoy S, Altun A, Topcu O, Koyuncu A. Altered spontaneous contractions of the ileum by anesthetic agents in rats exposed to peritonitis. World J Gastroenterol. 2009 Apr 7;15(13):1620-4.
 24. Seçkin Y, Koyuncu A, Yönem O, Arici DS, Yilmaz A, Aydin C. Duodenal stromal tumor: a rare and overlooked cause of massive gastrointestinal bleeding. Turk J Gastroenterol. 2009 Jun;20(2):150-1.
 25. Topcu O, Kurt A, Nadir I, Arici S, Koyuncu A, Aydin C.Effects of contrast media on the hepato-pancreato-biliary system.World J Gastroenterol. 2009 Oct 14;15(38):4788-93.
 26. Koyuncu A, Aydın C, Topcu O, Gokçe ON, Elagoz S, Dokmetas HS. Could Total Thyroidectomy Become the Standard Treatment for Graves’ Disease? Surg Today.2010;40(1):22-5.
 27. Kol  IO, Duger C, Kaygusuz K, Gursoy S, Aydin C, Mimaroğlu C. Perioperative anaphylactic shock in a patient with unruptured hepatic hydatid cyst: a case report. Anaesth, Pain and Intensive Care. 2011; 15(1): 45-47.
 28. Kurt A, Altun A, Bağcivan I, Koyuncu A, Topcu O, Aydın C, Kaya T. Effects of proton pump inhibitors and h(2) receptor antagonists on the ileum motility. Gastroenterol Res Pract. 2011:218342.
3.Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
 1. Saydam S, Özman İ, Bakır H, Bora S, Aydın C, Füzün M. Laparaskopik Kolesistektomi Komplikasyonları. End-Lap ve Minimal İnvaziv Cerrahi 1995; 2: 171-174
 2. Özkal S, Canda T, Aktaş S, Koçdor MA, Aydın C. Meme Fibroadenomlarında Stromal, Duktal ve Asiner Değişikliklerle Yaş İlişkisi. Türkiye Ekopatoloji Dergisi 1996; 2(3-4): 96-99
 3. Erkan N, Füzün M, Aydın C, Alakavuklar M, Şekeroğlu B, Dicle O. Kolon Kanserinde Adjuvan İntraperitoneal kemoterapinin Etkinliği. Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi 1997; 7: 209-212
 4. Aydın C, Füzün M, Sökmen S, Bora S, Kuzhan T. Rektum Cerrahisi Geçiren Erkeklerde Seksüel Sorunlar. İzmir Atatürk Devlet Hastanesi Dergisi 1997; 4: 17-19
 5. Koçdor MA, Aydın C, Saydam S, Atilla K, Kurtoğlu B, Harmancıoğlu Ö. Granülomatoz Mastitler. Meme Hastalıkları Dergisi 1998; 5(1): 35-37
 6. Aydın C, Koyuncu A, Cücen E, Gökgöz Ş, Turan M, Şen M. Erişkin İnvajinasyonlarda Klinik Deneyimimiz. Kolon Rektum Hast. Derg. 2001; 11(3): 92-95
 7. Gökgöz MŞ, Koyuncu A, Aydın C, Şen M. Sigmoid divertiküliti. Sendrom 2001; 13: 97-101
 8. Koyuncu A, Gökgöz Ş, Aydın C. Editöre mektup. Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi 2001; 4: 116
 9. Aydın C, Koyuncu A, Elagöz Ş, Turan M, Uğurlu L, Gökgöz Ş, Şen M. Kolorektal Kanserlerde Nm23 Gen Protein Ekspresyonu. Kolon Rektum Hast. Derg. 2002; 11(3): 76-79
 10. Aker B, Koyuncu A, Gökgöz Ş, Aydın C, Şen M. Strangülasyonlu Barsak Obstrüksiyonunda Serum ALP, LDH, CPK ve İnorganik P Değişiklikleri. Klinik Bilimler 2002; 7(1): 55-58
 11. Turan M, Şen M, Koyuncu A, Aydın C, Karadayı K, Canbay E. Yeni gelişmeler ışığında akut karın. CÜ Tıp Fakültesi Dergisi 2002; 24: 45-52
 12. Dökmetaş HS, Arıkan O, Koyuncu A, Aydın C, Ataseven H, Erselcan T. Tip 2 diabetes mellitus ve kanvansiyonel tedaviye dirençli bir multinodular guatr olgusunda tedavi yaklaşımı: Vaka takdimi. Klinik Bilimler ve Doktor 2002; 8: 576-57.
 13. Turan M, Şen M, Koyuncu A, Aydın C, Erdem M, Güven Y. Our cholangiacarcinoma (Klatskin tumor) experience Ankara Cerrahi Dergisi 2002; 36-42
 14. Demirel Y, Aydın C, Kunt N, Gökgöz Ş. Yanıkların Epidemiyolojik Değerlendirilmesi. Sendrom 2002: 14 (11); 64-76
 15. Koyuncu A,Aydın C, Uğurlu L, Turan M, Gökgöz Ş, Şen M. İnguinal herni travmasına bağlı ince barsak perforasyonu Ankara Cerrahi Dergisi 2003: 5; 32-33.
 16. Erdem M, Koyuncu A, Aydın C, Arıcı S, Sümer Z, Turan M, Gökgöz Ş, Şen M. Deneysel Akut Pankreatitte Octreotide Apoptosisi Artırıyor . Ankara Cerrahi Dergisi 2002; 4: 132-137
 17. Koyuncu A,Aydın C, Turan M, Taş F, Gökgöz Ş, Şen M.  Traumatic Pelvic Hydatid Cyst Rupture: Report of a Case. Ulusal Travma dergisi 2003; 9(3): 212-214
 18. Saraç B, Aydın. C, Simsek R, Yildirim MK, Koyuncu A, Safak C. Potassium Channel Opening Activities of Some Acridine Derivatives. Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 2002; 22(2): 49-55
 19. Koyuncu A,Aydın C, Elagöz S, Turan M, Karadayı K, Gökgöz Ş, Şen M.Kolorektal kanserli hastalarda anjiogenez tespitinin prognoza etkisi.Kolon Rektum Hastalıkları dergisi 2002; 12: 56-61
 20. Aydın C, Çoker A, Huseyinov A, Ozer E, Çoker I, Atila K. Arginine-enriched nutrition and colon mucosa prior to partial hepatectomy in rat. Ulus Travma Derg. 2003 Oct;9(4):232-238
 21. Turan M, Karadayı K, Koyuncu A, Aydın C, Topçu Ö Şen M. Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreatografi (ERKP) deneyimimiz, ‘Our endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP) experience’. C.Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2003; 25(4): 171-176
 22. Şen M, Turan M, Koyuncu A, Aydın C, Karadayı K, Gökgöz Ş, Topçu Ö. Our pancreaticoduodenectomy experience,Pankreatikoduodenektomi deneyimimiz. Ankara Cerrahi Dergisi 2003; 5(4): 152-158
 23. Aydın C, Koyuncu A, Karadayı K, Canbay E, Turan M, Taş F, Şen M. Recurrent hydatid cysts: Complicated with gastric fistula and involvement of pancreatic tail and thorax: Report of a case. Ankara Cerrahi Dergisi 2004; 6(1):21-23
 24. Topcu O, Duman M, Koyuncu A, Aydın C, Turan M, Sen M. Üreteri İçine Alan Malign Fibröz Histiyositoma: Olgu Sunumu. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 26(3):141-144
 25. Duman M, Topcu O, Goktas S, Koyuncu A, Aydın C, Turan M, Sen M. Karın İçi Ameliyat Geçiren Hastalarda Erken ve Geç Dönem Relaparatomi Nedenleri (Retrospektif Klinik Çalışma). Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2004; 26(4):157-160
 26. Topcu O, Duman M, Koyuncu A, Aydın C, Turan M, Sen M. Klorheksidin glukonat solüsyonu ile yapılan periton yıkamasının yapışıklık oluşumu ve sağ kalım üzerine etkisi. Ulusal Cerrahi dergisi 2005; 21(1):11-14
 27. Duman M, Topcu O, Koyuncu A, Aydın C, Goktas S, Sen M. Lornoksikamın Postoperatif Yapışıklık Oluşumu Üzerine Etkisi. Ankara Cerrahi Dergisi 2005; 7(1):1-5
 28. Bal F, Topcu O, Aydın C, Koyuncu A, Elagöz S, Turan M, Sen M. The Efficacy of Thyroid Hormones in the Treatment of Thyrotropin Releasing Hormone Induced Gastric Mucosal Lesions. Ankara Cerrahi Dergisi 2005; 7(3):99-103
4.Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Bal F, Aydın C, Koyuncu A, Turan M, İnan M, Şen M. Treatment of TRH Induced Gastric Mucosal Lesions with Thyroid Hormones. Eurosurgery, June 20-24, 2000 – Istanbul
 2. İnan M, Koyuncu A, Aydın C, Turan M, Bal F, Şen M. Effect of Thyroid Hormones in Sepsis. Eurosurgery, June 20-24, 2000 – Istanbul
 3. Gokgoz S, Aydın C, Koyuncu A, Müftüoğlu C, Şen M. Our Surgical Experience In Hydatid Liver Cysts. Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, 2001; 8 supp1; 102.
 4. Ceran T, Aydın C, Gökgöz Ş, Koyuncu A, Şen M. Effect of Ursodeoxycholic Acid on Liver Function Tests and Neutrophil Phagocytosis in Experimental Obsructive Jaundice. Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, 2001; 8 supp1; 105.
 5. Baruk N, Koyuncu A, Gökgöz Ş, Aydın C, Şen M, Arıcı DS. Effect of Verapamil and Cyclosporin-A on Experimental Hepatic Ischemia/Reperfusion Injury Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, 2001; 8 supp1; 85.
 6. Bagcivan I, Aydın C, Simsek R, Saraç B, Koyuncu A, Safak C. Potassium Channel Opening Activities of Some Acridine Derivatives. 17th International Symposium on Medicinal Chemistry, September 1-5, 2002 – Barcelona, SPAIN
 7. Aydın C, Berk B, Fung JJ, Shakil AO.Applicability of MELD Scoring System to Predict Prognosis in Patients with Acute Liver Failure. 54th Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases, October 24-28, 2003, Boston, US. Hepatology 2003; 38(4) supl.1: 554A
5.Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler
 1. Özman İ, Saydam S, Aydın C, Bora S, Füzün M.  Laparoskopik Kolesistektomi Komplikasyonlari. XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi ve II. Türk Japon Gastroenteroloji Günleri 25-30 Eylül 1995 – İZMİR
 2. Füzün M, Özman İ, Avcı G, Aydın C, Saydam S, Alakavuklar. Kolon Kanserlerinde Cerrahiden Sonra İntraperitoneal + Sistemik Kemoterapiye karşı Sistemik Kemoterapi. VI. Ulusal Kolon ve Rectum Cerrahisi kongresi 10-14 Eylül 1995 Belek – ANTALYA
 3. Füzün M, Bakır H, Özman İ, Avcı G, Tekin E, Aydın C. Kolorektal Kanserli Hastalarda Rekürren Kanser Nedeni ile Reoperasyonlar. VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi kongresi 10-14 Eylül 1995 Belek – ANTALYA
 4. İşlekel H, Güner G, Oto Ö, Aydın C, Hazan E, Gülay H, Açıkel Ü. İnsan Karsinoma Dokularında Süperoksid Dismutaz ve Katalaz Düzeyleri. XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 26- 30 Mart 1996 – ANTALYA
 5. Güner G, İşlekel H, Aydın C, Füzün M. İnsan Gastrointestinal Karsinoma Dokularında Katepsin B ve Katepsin L Aktivite Düzeyleri XIII. Ulusal Biyokimya Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 26- 30 Mart 1996 – ANTALYA
 6. Saydam S, Aydın C, Erkan N, Yurtsever S, Çulhacı N, Harmancıoğlu Ö. Meme Koruyucu Cerrahide Kötü Kozmezis Nedenleri. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996 – ANTALYA
 7. Saydam S, Erkan N, Aydın C, Hacıyanlı M, Çulhacı N, Kut Ö. Tiroid Nodüllerinde Talyum-Tümor Sintigrafisi. Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996 – ANTALYA
 8. Füzün M, Aydın C, Ellidokuz E, Özman İ, Avcı G, Erkan N. Türk Toplumu Stomayı YeterinceTanıyor mu? (POSTER) Ulusal Cerrahi Kongresi 15-19 Mayıs 1996 – ANTALYA
 9. Koçdor MA, Aydın C, Balcı P, Şentürk D, Kuzhan T, Erkan N, Astarcıoğlu H, Hacıyanlı M, Harmancıoğlu Ö. Granulomatöz Mastitler. IV.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 5-9 Mart 1997 – İZMİR
 10.  Koçdor MA, Balcı P, Gürkan İB, Şekeroğlu B, Hacıyanlı M, Özer E, Erkan N, Aydın C, Astarcıoğlu H, harmancıoğlu Ö. Karsinosarkomlar. IV.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 5-9 Mart 1997 – İZMİR
 11. Koçdor MA, Astarcıoğlu H, Gürkan İB, Erkan N, Ünek T, Şekeroğlu B, Kılıçalp A, Aydın C, Atilla K, Saydam S. Paget Hastalığı. IV.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 5-9 Mart 1997 – İZMİR
 12. Erkan N, Füzün M, Aydın C, Alakavuklar M, Şekeroğlu B, Dicle O. Kolon Kanserinde Adjuvan İntraperitoneal kemoterapinin Etkinliği 7. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 1997 – ANTALYA
 13. Aydın C, Füzün M, Sökmen S, Bora S, Kuzhan T. Rektum Cerrahisi Geçiren Erkeklerde Seksüel Sorunlar. 7. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 8-11 Eylül 1997 – ANTALYA
 14. Astarcıoğlu İ, Akgür FM, Koçdor MA, Olguner M, Astarcıoğlu H, Aydın C et al. Canlı Donorden Karaciğer Nakli: İlk Deneyimimiz. 14. Gastroenteroloji Kongresi 28 Eylül – 3 Ekim 1997 – MERSİN
 15. Okan A, Tankut E, Astarcıoğlu H, Aydın C, Akpınar H. Parsiyel Hepatektomi Sonrası Gelişen Biliyer Sızıntının Tedavisinde Endoskopik  Sfinkteratomi. 14. Gastroenteroloji Kongresi 28 Eylül – 3 Ekim 1997 – MERSİN.
 16. Koçdor MA, Aydın C, Astarcıoğlu H, Küpelioğlu A, Bora S. Soliter Kolon Ülseri Sendromu. 14. Gastroenteroloji Kongresi 28 Eylül – 3 Ekim 1997 – MERSİN
 17. Aydın C, Atilla K, Kuzhan T, Saydam S. Kesici Delici Alet ve Ateşli Silah Yaralanmalarında Non-Terapötik Laparatomiler. 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 30 Eylül-4 Ekim 1997 – İSTANBUL
 18. Aydın C, Kuzhan T, Ünek T, Bora S. Künt Batın Travması Nedeniyle Laparatomi Uygulanan 112 Olgudaki Organ Yaralanma Sıklığı. 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 30 Eylül-4 Ekim 1997 – İSTANBUL
 19. Erkan N, Aydın C, Atilla K, Koçdor MA. Kesici Delici alet ve Ateşli Silah Yaralanması Nedeniyle Ameliyat Edilen 80Olgudaki Organ Yaralanma Sıklığı 2. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 30 Eylül-4 Ekim 1997 – İSTANBUL
 20. Aydın C, Erkan N, Avcı G, Bora S, Erdamar İ, Gülay H. Morbid Obezitede Cerrahi Tedavi. Ulusal Cerrahi Kongresi 5-9 Mart 1998 – İZMİR
 21. Aydın C, Erkan N, Hacıyanlı M, Elverdi B, Bora S, Gökçe Ö. Tiroid Cerrahisinde Yeni Bir Teknik: Ligaklip Kullanımı. Ulusal Cerrahi Kongresi 5-9 Mart 1998 – İZMİR
 22. Elverdi B, Gökçe Ö, Kuzhan T, Aydın C, Sevinç A, kaynak G. Povidine İodine: Abdominal Kist Hidatiklerde Skolosidal Ajan olarak Kullanımı. Ulusal Cerrahi Kongresi 5-9 Mart 1998 – İZMİR
 23. Aydın C, Atilla K, Çoker I, Hüseyinov A, Çoker A. Major Operasyonda Beslenmenin Kolon Mukozası Değişikliklerine etkisi. II. KEPAN Kongresi19-21 Kasım 1998 – ANKARA
 24. Aydın C, Koyuncu A, Yıldırım Ş, Saraç B, Sarıoğlu Y. Şen M. Omeprazol ve lansoprazolün izole kobay safra kesesi düz kası üzerine gevşetici etkileri. 5. HPB kongresi, 9-13 Ekim, 2001 – KUSADASI. Klinik Deneysel ve Cerrahi Dergisi 2001; 9: 142.
 25. Erdem M, Koyuncu A, Aydın C, Gökgöz Ş, Sümer Z, Arıcı S, Şen M. Octreotid deneysel akut pankreatitte apoptozisi artırıyor. 5. HPB kongresi, 9-13 Ekim,  2001 – KUSADASI. Klinik Deneysel ve Cerrahi Dergisi 2001; 9: 143
 26. Koyuncu A, Saraç B, Aydın C, Yıldırım Ş, Sarıoğlu Y, Şen M. Tavşan internal anal sfinkterinde adrenomedülinin gevşetici etkisi. Joint Meeting of MSCP and TACS and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, September 9-13, 2001 – ANTALYA.
 27. Aydın C, Koyuncu A, Uğurlu L, Karadayı K, Elagöz Ş, Şen M. Kolorektal kanserlerde nm23 gen protein ekspresyonu. Joint Meeting of MSCP and TACS and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, September 9-13, 2001 – ANTALYA.
 28. Koyuncu A, Aydın C, Erdem M, Gökgöz Ş, Elagöz Ş, Şen M. Kolorektal kanserli hastalarda anjiogenez tespitinin prognoza etkisi. Joint Meeting of MSCP and TACS and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, September 9-13, 2001 – ANTALYA.
 29. Aydın C, Koyuncu A, Cücen E, Gökgöz Ş, Turan M, Şen M. Erişkin İnvajinasyonları. Joint Meeting of MSCP and TACS and 9th Turkish National Congress of Colorectal Surgery, September 9-13, 2001 – ANTALYA
 30. Karadayı K, Canbay E, Koyuncu A, Aydın C, Turan M, Gökgöz Ş, Şen M.  Laparoskopik ve açık appendektomi: prospektif randomize karşılaştırmalı çalışma.Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002 – ANTALYA
 31. Koyuncu A, Aydın C, Gökgöz Ş, Turan M, Karadayı K, Şen M. Bening tiroid hastalıklarında Dunhill prosedürü. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002 – ANTALYA
 32. Duman M, Koyuncu A, Aydın C, Gökgöz Ş, Turan M, Şen M. Erken ve geç dönem relaparotomiler. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002 – ANTALYA
 33. Koyuncu A, Aydın C, Gökgöz Ş, Uğurlu L, Eğilmez R, Şen M Splenoma (Olgu Sunumu). Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002 – ANTALYA
 34. Güven Y, Aydın C, Koyuncu A, Canbay E, Arıcı S, Şen M. Deneysel tıkanma sarılığında P-selektin ve Beta-2 integrin ekspresyonu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2002 – ANTALYA
 35. Dökmetaş HS, Koyuncu A, Aydın C, Turan M, Erselcan T, Sözeri S, Şen M. Primer hiperparatiroidi Hastalarında Ameliyat stratejileri. Hangi hastaya Hangi Ameliyat? 26th National Congress of Endocrinology and Metabolic Diseases
 36. Koyuncu A,Karadağ H, Aydın C, Dökmetaş HS, Topcu Ö, Şen M. Graves Hastalığında Total tiroidektomi standart Cerrahi Tedavidir. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2006–ANTALYA
 37. Koyuncu A, Topcu Ö, Aydın C, Göktaş S, Şen M. Papiller Tiroid Kanserinin Bşlateral Aksiller Metastazı: Olgu Sunumu. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2006–ANTALYA
 38. Doğan N, Koyuncu A, Göktaş S, Parlak A, Aydın C, Topcu Ö, Bağcivan İ. Roux-en-Y Rekonstrüksiyonu Sonucu Gelişen Motilite Değişiklikleri. In-vitro Deneysel Çalışma. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2006 – ANTALYA
 39. Koyuncu A, Dökmetaş HS, Aydın C, Korkmaz S, Dökmetaş İ. Piriform Sinüs Fistülüne Bağlı Gelişen Akut Süpüratif Tiroidit; İki Vakalık Olgu Sunumu. 2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, 8-11 Mart, 2007-BURSA.
 40. Akgöl G, Atabey M, Gökakın A,Kurt A, Koyuncu A, Topcu Ö, Aydın C.Akut Apendisit Cerrahisinde İnsizyon Seçimi üzerine Retrospektif Klinik Analiz. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010–ANKARA
 41. Koyuncu A, Atabey M, Aydın C, Topcu Ö, Kurt A, Akgöl G, Erselcan T, Dökmetaş H. Primer HiperparatiroidideCerrahi Tedavi Tecrübemiz. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010–ANKARA
 42. Atabey M, Akgöl G, Eğilmez R, Koyuncu A, Topcu Ö, Aydın C. Bazal Hücreli Karsinomun Nadir Görüldüğü Bir Lokalizasyon: Perianal Bölge. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010–ANKARA
 43. Kurt A, Altun A, Atabey M, Bağcivan İ, Koyuncu A, Topcu Ö, Aydın C. Proton Pompa İnhibitörlerinin ve H2 Reseptör Antagonistlerinin İntraabdominal Sepsiste İleal Motiliteye Etkisi. 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010–ANKARA
 44. Güler M, Aydın C, Kirkil C, Kayaalp C, Balık A. Elektif Splenektomilerde Laparoskopik Yöntem: Çok Merkezli Çalışma . 17. Ulusal Cerrahi Kongresi, 2010–ANKARA
 45. Aydın C. Cumhuriyet Üniversitesi Genel cerrahi Kliniği’ndeki ERCP Deneyimlerimiz. 15. Cerrahi Günleri Mayıs 2011-SİVAS
 46. Aydın C, Topçu Ö, Doğan M, Akgöl G, Koyuncu A. PEG Deneyimlerimiz.VII. Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Kongresi, 2011-ANTALYA.
 47. Koç M, Koyuncu A, Kurt A, Karakuş B, Topçu Ö, Elagöz Ş, Aydın C. Renal Hiperparatiroidizmli Olguda Saptanan İntratiroidal Yerleşimli 5. Hiperplazik Paratiroid Dokusu: Vaka Sunumu. 5. Ulusal Endokrin Cerrahi Kongresi, 2011- ANTALYA
 48. Aydın C, Koyuncu A, Topçu Ö, Kurt A, Akgöl G, Koç M, Atabey M. Laparoskopik Splenektomi deneyimimiz. 10. Herpatopankreatobilier Cerrahi Kongresi, 2011- ANTALYA
6.Diğer Yayınlar
 1. Aydın C. “Gastrointestinal ve Bilier Fistüller” Genel Cerrahi Textbook’u, (Editör), Gülay H. (Basılmak üzere kabul edildi).
 2. Aydın C. ‘ sistemi Baskılanmış Hastalarda  Cerrahi Problemler.’ Editör; Prof. Dr. Ali Naki Ulusoy. Çeviri: Sabiston Textbook of Surgery. Bölüm 13; S:183-295
7.Katıldığı Uluslararası Toplantılar
 1. 38th World Congress of Surgery of the Iss/sic August 15-20, 1999 – Vienna, Austria
 2. Eurosurgery   June 20-24, 2000 – Istanbul, Turkey
 3. Endoscopic Surgery, 8th international congress June 28-july1, 2000 – Nice, France
 4. Laparoscopic Visceral Week (Colorectal, hernia repair and gastric surgery) October 16-20, 2000, European Surgical Institute – Hamburg, Germany.
 5. Sixth Congress of Asian Society of Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery.  February 6-9, 2001 – Hong Kong
 6. Acute Liver Failure Study Group (ALFSG) Annual Meeting. December 16, 2002 – Dallas, Texas, US