tup mide - mide kucultme

TÜP MİDE (MİDE KÜÇÜLTME)

Tüp mide ameliyatı özellikle son dönemde en sık uygulanan obezite cerrahisi yöntemidir. Tüp Mide Ameliyatı Nasıl Yapılır? Dünyada obezite, sigaradan sonra en sık öldüren ikinci sıklıkta önlenebilir epidemik hastalık durumuna gelmiştir. Tüp mide Ameliyatı, laparoskopik (kapalı) yöntemle ve genel anestezi altında gerçekleştirilir. Tüp mide ameliyatı özellikle son dönemde en sık uygulanan obezite cerrahisi yöntemidir. Midenin…

rektum kanseri

REKTUM KANSERİ

Kalın bağırsağın en uzun kısmı olan kolonda ortaya çıkan kanserlere kolon kanseri ve makata yakın olan son kısmında ortaya çıkan kanserlere ise ‘rektum kanseri’ denir. Kolon ve rektum, sindirim sisteminin kalın bağırsak denen kısmını oluşturur, üzere üç ayrı bölümü vardır. Kolonun rektumla birleştiği yer sigmoid kolondur. Kolonun ince bağırsakla birleştiği yere çekum adı verilir. Kısmen…

mide-reflusu

MİDE REFLÜSÜ

Reflü, toplumdaki sıklığı tespit edilememekle birlikte haftada 1 kez reflü sorunu yaşayan kişiler üzerinden değerlendirildiğinde, toplumun yaklaşık %20’sinde görülen bir sağlık problemidir. Avrupa’da görülme sıklığı %5-27 arasında değişmektedir. Reflü oluşumunda, erkek ve kadın arasında belirgin bir farklılık da bulunmamaktadır. Reflü belirtileri sık sık ülser ile karıştırılsa da farklı hastalıklardır. Reflü belirtilerine sahip kişilerin en kısa…

mide kanseri

MİDE KANSERİ

Mide kanseri dünyada en sık görülen 4. kanser türü kabul ediliyor. Türkiye’de ise her yıl yaklaşık 20 bin kişi mide kanserine yakalanıyor. Mide kanseri çocukluktan başlayan bilinçsiz beslenme alışkanlığının yanı sıra, sigara ve alkol tüketimi tarafından da tetiklenir. Mide Kanseri Nedir? Tüm kanserler arasında en sık karşılaşılan 4. kanser olan mide kanseri, midenin herhangi bir bölgesine…

mide balonu

MİDE BALONU

Mide Balonu Uygulaması son yıllarda gittikçe popülerlik kazanan bir uygulamadır. Bu yöntemin en önemli avantajı, genel anestezi gerektirmeden endoskopik olarak gerçekleştirilebilmesidir. Balonun iç hacmi, 400-700 cc sıvı veya hava ile şişirilmeye dayanıklıdır. Böylece mide hacmi küçüldüğünden, fazla gıda alımı engellenmektedir. Uygulama sonrası özellikle ilk 48 saatte bulantı, kusma ve kramp tarzı ağrılar gözlenebilir. Bu tür…

laparoskopik cerrahi kapali ameliyat

LAPAROSKOPİK CERRAHİ

80’li yıllarda hayal olan ameliyatlar teknolojideki gelişmeler sonucunda artık laparoskopik yani kapalı yöntemle uygulanabiliyor. Kolon ve rektum kanserlerinde cerrahi temel tedavi şeklidir. Onkolojik cerrahinin amacı tümörü tamamen ortadan kaldırmaktır, yani radikal bir ameliyatı gerçekleştirmedir. Primer tümörün, bölgesel lenf nodları ile çıkartılması esastır. Klasik açık cerrahi, laparoskopik cerrahi veya robotik cerrrahi ile ameliyatlar gerçekleştirilebilir. Birkaç yerden…

kolonoskopi

KOLONOSKOPİ

Kolonoskopi Nedir? Nasıl Yapılır? Kalın barsağın ve ince barsağın son bölümünün iç yüzeyini döşeyen mukoza tabakasının kolonoskop adı verilen endoskoplar yardımıyla incelenmesi işlemidir. Kolonoskopi  tanı, tedavi ve paliasyon amaçlı kullanılır. Tanı amaçlı kullanımda boyama yöntemleri de kullanılarak mukozal değişiklikler gözlenir, gerekirse forseps yardımıyla doku örneği alınır ve patolojik incelemeye gönderilir. Polipler ve küçük tümörler kolonoskopi…

hepatobiliyer-cerrahi

HEPATOBİLİYER CERRAHİ

Hepatobiliyer Cerrahi, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarının iyi ve kötü huylu hastalıkları için uygulanan cerrahi tedavileri kapsar. Bunlar genel cerrahinin deneyim ve disipliner çalışma gerektiren girişimleridir. SAFRA KESESİ Günümüzde karaciğer ve safra yolları kapsamında en fazla uygulanan ameliyat, safra kesesinin alınması yani ‘kolesistektomi’ ameliyatıdır. Kolesistektomi ameliyatlarının hemen hemen hepsi laparoskopik yöntemle yapılmaktadır. Aynı…

gastroskopi

GASTROSKOPİ

Ucunda kamera olan aletler yardımıyla vücudun iç boşluklarının görüntülenmesi işlemine endoskopi, kullanılan aletlere de endoskop denir. Gastroskopi Nedir? Günümüzde fleksibl video endoskoplar kullanılarak ağızdan girilerek yemek borusu, mide ve on iki parmak barsağının görüntülenmesi işleminin kısa adıdır. Gastroskop kullanılarak bu sayılan organlarımızın iç yüzeyini döşeyen mukoza tabakası incelenir. Mukozadaki değişiklikler gerekirse çeşitli boyalar kullanılarak daha…

gastrik-bypass

GASTRİK BYPASS (DİYABETİK CERRAHİ)

Gastrik Bypass Ameliyatı Nedir? Bypass kısa yolu kullanmak anlamına gelir. Gastrik Bypass genel cerrahide mideden barsaklara geçiş yolu oluşturulması anlamına gelir. Mide çıkısını tıkayan çeşitli hastalıklarda uygulanan bir yöntemdir. Obezite cerrahisinde kullanılan anlamıyla ise Gastrik Bypass Midenin büyük kısmının devre dışı bırakıldığı, alınan gıdanın da bağırsakların neredeyse sadece yarısını kullanılarak sindirilmesini sağlayan bir cerrahi yöntemdir.…